Restaurant De Oude Haven

Visgerechten

Z A L M F I L E T

kruidenkorst | zwarte pasta | Hollandse garnalen saus | gemarineerde tomaatjes

€ 20,95

 

K A B E L J A U W

groene asperge saus | seizoensgroenten

€ 20,95

 

T O N I J N   T A T A K I

tonijn | sesam | teriyaki | wasabi

€ 21,95

 

S L I P T O N G

drie sliptongen | komkommersalade |

remouladesaus

€ 22,75

G E K O O K T E   M O S S E L E N

traditioneel of op Thaise wijze

€ 23,75

 

Z E E T O N G

zeetong ± 500 gr | seizoensgroenten

dagprijs