Restaurant De Oude Haven

Visgerechten

Z A L M F I L E T

zalm | soja | groenten

€ 20,95

 

Z E E B A A R S

zeebaars | knoflook-dille boter | groenten

€ 20,95

 

T O N I J N   T A T A K I

tonijn | sesam | teriyaki | wasabi

€ 20,95

 

S L I P T O N G

drie sliptongen | couscoussalade | remoulade

€ 22,75

 

Z E E T O N G

zeetong ± 500 gr | seizoensgroenten

dagprijs